Tuesday, 16 October 2012

PENGURUSAN STOR SUKANStor Sukan SK Meranek, Samarahan


Kayu Hoki


Bola Jaring


"Glove" dan Helmet Softball


Bola Sepak

Pengurusan stor sukan yang baik adalah mencerminkan seorang guru sukan yang berkualiti. Banyak faedah jika stor sukan sentiasa diuruskan dengan baik. Bahkan pengurusan yang baik akan memelihara kebersihan dan keselamatan yang terjamin kepada pengguna stor sukan. Saya kongsikan stor sukan yang telah saya uruskan ini di sebuah sekolah Praktikum 1 saya.. :) 

No comments:

Post a Comment