Wednesday, 3 October 2012

LATIHAN BEBANANProgram latihan beban adalah berdasarkan prinsip latihan bebanan secara progresif bagi meningkatkan kekuatan, daya tahan, kuasa, kelenturan dan kepantasan. Program ini tertakluk kepada:
 • Intensiti
 • Jumlah ulangan dan set
 • Kekerapan latihan
Objektif Latihan Bebanan

Program latihan bebanan dapat memenuhi beberapa objektif latihan persediaan atlet sepanjang tahun. Objektif tersebut adalah:
 • Membina daya tahan  dan kekuatan otot umum
 • Membina dan meningkatkan daya tahan otot spesifik kepada permainan
 • Meningkatkan kuasa, ketangkasan, kepantasan dan kelenturan
 • Mengurangkan risiko kecederaan dan dapat menyesuaikan pelatih kepada latihan yang dengan lebih cepat.
Prinsip Latihan Bebanan

Prinsip-prinsip latihan yang mesti diaplikasikan apabila merancang dan membentuk program latihan bebanan adalah pengkhususan (specificity), tambah beban, ansurmaju rintangan dan urutan aktiviti.

Pengkhususan

Perkembangan kecergasan otot adalah khusus kepada kumpulan otot yang dilatih. Sebagai contoh, jika kita ingin meningkatkan kekuatan otot fleksor sendi siku, latihan yang spesifik seperti penguncupan kosentrik dan esentrik perlu diberikan kepada kumpulan otot tersebut. Dalam melatih kekuatan, aktiviti latihan hendaklah dijalankan dengan intensiti yang tinggi tetapi ulangan yang rendah dan keadaan yang sebaliknya jika kita ingin melatih daya tahan.

Tambah Beban

Uuntuk meningkatkan kekuatan dan dayatahan, sesuatu kumpulan otot harus diberi kadar latihan yang lebih daripada kemampuan biasanya. Intensiti kerja pada kadar 60% daripada keupayaan maksimum jika objektif latihan ialah untuk membina kekuatan. Intensiti kerja pada kadar 30% daripada keupayaan maksimum akan merangsang peningkatan daya tahan dan kumpulan otot yang dilatih ini hendaklah dilatih sehingga ke paras kelesuan.

Dalam program latihan bebanan, beban kerja harus ditambah mengikut masa yang tertentu. Peningkatan beban kerja yang sistematik akan mengakibatkan pertambahan dalam kekuatan dan daya tahan otot. Peningkatan tersebut juga akan mengelakkan kecederaan kepada otot-otot dan ligamen. Petunjuk yang boleh digunakan untuk menambahkan beban kerja seseorang ialah melalui ulangan yang dapat dilakukan olehnya.

Urutan Aktiviti

Satu program latihan bebanan yang menyeluruh harus merangkumi sekurang-kurangnya satu aktiviti untuk setiap kumpulan otot besar. Minimum satu aktiviti untuk otot bahagian bawah badan dan dua untuk bahagian atas. Untuk mengelakkan kelesuan otot, aktiviti latihan harus disusun supaya tidak melibatkan kumpulan otot yang sama. Ini membolehkan kumpulan otot tersebut pulih.


Panduan Am Melaksanakan Latihan Bebanan

 1. Tentukan matlamat yang ingin dicapai dalam sesi latihan melalui kekerapan, intensiti, ulangan dan masa latihan.
 2. Dapatan kemampuan maksimum setiap peserta di awal sesi latihan untuk:
 1. 50% berat kemampuan maksimum dengan ulangan yang tinggi (10-12 kali) untuk membina dan peningkatan daya tahan otot.
 1. 75%-90% berat kemampuan maksimum dengan ulangan yang sedikit (3-5 kali ) untuk membina dan peningkatan kekuatan otot.
 1. 20%-30% berat kemampuan maksimum dengan ulangan yang sederhana (5-8 kali) untuk membina dan peningkatan kelenturan otot.
 1. Tentukan jenis otot atau kumpulan otot yang ingin dipertingkatkan di awal sesi latihan.
 

AKTIVITI-AKTIVITI YANG DICADANGKAN DALAM LATIHAN BEBAN

Bil
Aktiviti
Otot-otot terlibat
Kemahiran berkaitan
1
Military Press
Deltoid
Triceps
Hantaran Bola
Menggelecek
Menjaring Gol
2
Leg Curl
Hamstrings
Gluteus Maximus
Mengadang
Menjaring Gaya Lompat
Kawalan Gol
3
Bent-over-row
Anterior Deltoid
Trapizeus
Hantaran Bola
Menjaring Gol
4
Sit-up (Declined)
Abdominis
IIiopsoas
Menjaring Gol
5
Two-hands Curl
Biceps
Brachialis
Posterior Deltoid
Hantaran Bola Menerima Bola
Menjaring Gol
6
Split Squat
Quadriceps
Gastronimius
Mengadang
Merebut Bola
mengelecek

Contoh Program Latihan Bebanan 1. Kitaran 8 Minggu

Minggu
Aktiviti
% Berat Beban
Ulangan
Set
1.

2

3

Military Press
Leg Curl
Bent-over –row
Sit-up(Declined)
Two- hands Curl
Split Squat
75
50
20
75
50
20
3
10
5
3
10
5
2
2
3
2
2
3
4.

5.

6.
Military Press
Leg Curl
Bent-over –row
Sit-up(Declined)
Two- hands Curl
Split Squat
50
20
20
75
20
75
10
5
5
3
5
3
2
3
3
2
3
2
7.


8.
Military Press
Leg Curl
Bent-over –row
Sit-up(Declined)
Two- hands Curl
Split Squat
50
75
75
20
75
20
10
3
3
5
3
5
2
2
2
3
2
3

No comments:

Post a Comment