Thursday, 18 October 2012

LATIHAN TEKANANKaedah latihan tekanan mengaplikasikan penggunaan tenaga kepada keupayaan maksima dan melakukan aktiviti itu dengan ketepatan dan konsisiten dalam satu jangkamasa tertentu sehingga ke tahap kelesuan.

Latihan tekanan adalah satu kaeadh yang memberi tekanan kepada sistem fisiologi seperti sistem pernafasan, sistem kardiovaskular dan sistem tenaga untuk bekerja lebih daripada keadaan biasa. Latihan tekanan juga dapat meningkatkan fungsi otot dan sistem otot.

Mc Partlin (1980) mendefinisikan latihan tekanan sebagai satu  sistem latihan yang memberi peluang kepada para atlet melatih  sesuatu kemahiran  spesifik dan berulang-uleng kali, mungkin beratus-ratus kali dalam jangkamasa beberapa minit.

Objektif Latihan

a.                   memperbaiki dan meningkatkan dayatahan kardiovaskular.
b.                  Meningkatkan dayatahan otot
c.                   Meningkatkan kemahiran
d.                  Meningkatkan kelembutan, ketangkasan, kekuatan, kelajuan dan koordinasi
e.                   Meningkatkan dan mengekalkan kemampuan aerobik


Prinsip Latihan Tekanan

a.                   Kemahiran dijalankan seberapa banyak ulangan yang mana mungkin dalam
     masa yang tertentu
b.                  Pelatih harus bekerja pada tahap maksimum mencapai kebekersanan
            kemahiran.
c.                   Penekanan latihan yang diutamakan adalah teknik lakuan yang betul dan pada
            tahap kemampuan fizikal pelatih.


Panduan mengendalikan aktiviti –aktiviti Latiahan Tekanan.

  1. Sebelum memulakan aktiviti latihan tekanan perlu  diadakan aktiviti  memanaskan badan.
  2. Latihan ini mengabungkan beberapa aktiviti kemahiran  memandangkan latihan tekanan ini adalah untuk program pra pertandingan.
  3. Aktiviti yang dipilih harus berkait dengan permainan yang dipilih .
  4. Aktiviti yang dijalankan mestilah berterusan dari satu aktiviti ke aktiviti yang lain dengan memberi rehat yang minimum.

No comments:

Post a Comment